close
Hu hu...
Đặt làm trang chủ thất bại rồi

Trình duyệt của bạn tạm thời không thể thực hiện cài đặt nhanh

Trợ giúp

16Lao là một danh bạ website toàn cầu, cũng là danh bạ website duy nhất cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi người trên thế giới. 18Lao cung cấp 18 loại ngôn ngữ, tập hợp các website nổi bật của các quốc gia trên thế giới, và đã xây dựng 240 trạm quốc gia và vùng lãnh thổ, thậm chí là nam cực lạnh lẽo cũng có website 16Lao riêng biệt cho người sử dụng. Danh bạ website 16Lao gần như đã phủ sóng trên toàn thế giới, đồng thời thực hiện liên kết với 260 website nổi bật ở khắp các nơi.

Ý kiến phản hồi